Ventos Gimnazija -Pagrindinis
Ventos gimnazijos III kategorijos psichologė Daiva Skirienė

Psichologinių konsultacijų laikas ir vieta:
Pirmadieniais:
8.15-15.15;
A
ntradieniais:
8.15-15.15;

Dirba s
enosios mokyklos II a. 26 kab.

Jūsų (ir tėvelių) patogumui siūloma išankstinė registracija
tel.: 8 674 49 354
arba
el. p. skirienedaiva@gmail.com


•  Psichologinės pagalbos mokykloje tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Kaip dirba psichologė?

Konsultuoja: veda individualus ir grupinis pokalbius su mokiniais, tėvais, mokytojais siekiant nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bei padėti jas spręsti.
Moko, informuoja: mokinių, tėvų, pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
Tiria: moksliškai, sistemingai kaupia psichologinius bei sociologinius faktus, juos analizuoja, skleidžia; rengia rekomendacijas remiantis tyrimo medžiaga.
Rūpinasi psichologinių problemų prevencija: įvertina psichologinių problemų prevencijos poreikį, rengia, organizuoja ir įgyvendina prevencines programas.

Pagalba mokiniui teikiama, kai:

1. Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
2. Prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
3. Siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
4. Prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Tai svarbu:

● Mokyklos psichologas ne gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų.

● Psichologas nepasakoja kliento paslapčių kitiems.

● Psichologas padės spręsti sunkumus, bet nepadarys to už jus.

● Psichologinė pagalba yra savanoriška, patys nuspręsite ar ji priimtina.

 
 
Ventos gimnazijos socialinė pedagogė Jūratė Mikelskienė


DARBO LAIKAS:

Pirmadienis-Penktadienis:
8.00-12.00
- Mokinių, pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų konsultavimas, individualus darbas su mokiniais, apklausos, analizės ir aptarimai.
12.30-16.00 (I),12.30-15.30 (II-V) - Bendradarbiavimas ir konsultacijos su kitais socialiniais partneriais, specialistais ne gimnazijoje, dokumentacijos tvarkymas, medžiagos ruošimas internetiniams puslapiui, savišvieta.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.
Dirba senosios mokyklos II a. 23 kab.

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis, augti savarankiškais asmenimis.

Socialinis pedagogas dirba gimnazijoje ir už jos ribų:
•    Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo, mokymosi, lankomumo, užimtumo, elgesio ir emocijų, alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo ir kt.);
•    Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;
•    Dalyvauja klasės valandėlėse, teikia pagalbą sprendžiant konfliktus;
•    Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
•    Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
•    Rūpinasi mokinių nemokamu maitinimu;
•    Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą, prevencinę veiklą.
•    Lanko vaikus jų namuose, kai to negali klasės auklėtojas;

Svarbiausios vertybės TAVO ir MANO gyvenime turėtų būti šios:
GAILESTIS IR ATJAUTA;
BENDRADARBIAVIMAS;
DRĄSA, RYŽTAS IR PASIAUKOJIMAS;
PASLAUGUMAS;
SĄŽININGUMAS IR PRINCIPINGUMAS;
HUMORO JAUSMAS;
SAVARANKIŠKUMAS IR PASITIKĖJIMAS SAVIMI;
IŠTIKIMYBĖ;
KANTRYBĖ;
PAGARBA;
ATSAKOMYBĖ;
TOLERANCIJA.
Ateik ir mes pasikalbėsime!


Specialiųjų poreikių mokiniams pagalbą teikia  spec. pedagogė, logopedė Laima KuodienėDarbo vieta - logopedinis kabinetas, senosios mokyklos Ia.
Darbo laikas:
                         Pedagoginės pratybos    Logopedinės pratybos
Pirmadienis:     08:30 - 12:00 val.            12:00 - 16:00 val.
Antradienis:      08:30 - 12:00 val.            12:00 - 16:00 val.
Trečiadienis:                                                 08:00
- 15:00 val.
Ketvirtadienis: 
09:50 - 11:50 val.;           11:50 - 15:50 val.  
Penktadienis:    08:00 - 09:30 val.;          
10:50 - 14:50 val.  
                            09:50 - 10:50 val.           

Konsultacijos:   Pn. 08:00 - 8:45 val.       Tr. 14:55 - 15:40 val.

Logopedo, specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos:
1. Moksleiviams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, tėvams sutikus, logopedė veda korekcines pratybas:
•    taisyklingo garsų tarimo mokymas;
•    foneminės klausos lavinimas;
•    garsinės analizės ir sintezės įgūdžių sudarymas;
•    regimųjų, erdvės ir laiko vaizdinių formavimas;
•    žodyno turtinimas;
•    kalbos gramatinės sandaros tobulinimas;
•    rišliosios kalbos mokymas;
2. Tėvams sutikus, specialioji pedagogė kartu su specialiojo ugdymo komisija tiria moksleivių, turinčių ugdymosi sunkumų,gebėjimus, padeda mokytojams pritaikyti programas. Esant reikalui, ruošia dokumentus moksleivio raidos tyrimui pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
3. Specialioji pedagogė konsultuoja ir padeda mokytojams pritaikyti ir individualizuoti programas, akcentuojant sutrikusios funkcijos ugdymą, parenka tinkamiausius būdus, metodus, vaizdines priemones specialiųjų moksleivių ugdymui.
4. Veda mokinių grupėms pratybas sutrikusių funkcijų korekcijai bei padedančias įsisavinti pagrindinių mokomųjų dalykų medžiagą.
5. Konsultuojasi su psichologu, psichiatru bei kitais specialistais sprendžiant specialiųjų poreikių moksleivių ugdymosi klausimus.
6. Logopedė, specialioji pedagogė konsultuoja tėvus, dalyvauja mokyklos tėvų dienose.
7. Logopedė, specialioji pedagogė vadovaujasi Lietuvos Respublikos dokumentais, reglamentuojančiais specialiųjų poreikių vaikų ugdymo organizavimą
8. Dalyvauja įstaigos Vaiko gerovės komisijos darbe

SVARBU


PAMOKŲ LAIKAS

1 pamoka - 8.00-8.45

2 pamoka - 8.55-9.40

3 pamoka - 9.50-10.35

4 pamoka - 10.50-11.35

5 pamoka - 12.00-12.45

6 pamoka - 13.05-13.50

7 pamoka - 14.00-14.45

8 pamoka - 14.55-15.40

9 pamoka - 15.50-16.35

10 pamoka - 16.45-17.30

---------------------------

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads////dokumentai/sveikam_logo.jpg

Sveika mokykla

https://www.venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads////dokumentai/logo-organizacijai_sm.jpg

DOFE programa