6 kl.
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
 
 
 
1-9:00
 
 
 
 
 
6 užsienio k. (anglų)1-2
Stašelienė Janina Morkevičienė Virginija
68k 61k
6 kl.
 
 
 
 
5-8 dorinis ugdymas (5tikyba,5-8etika), 7 atradimai matematikoj
Sketrienė Sigita Sinkevičienė Aida Ąžuolienė Zita
60k 73k 69k
6 kl. 7 kl. 8 kl. 5 kl.
6 fizinis ugdymas
Šiurkus Vytautas
6 kl.
 
 
 
 
 
 
 
6 anglų k. pagilinto mok. mod.1-2gr.
Stašelienė Janina Morkevičienė Virginija
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6 užsienio k. (anglų)1-2
Stašelienė Janina Morkevičienė Virginija
68k 61k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
2-9:40
 
 
 
 
 
6 matematika
Sketrienė Sigita
73k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6 fizinis ugdymas
Šiurkus Vytautas
6 kl.
 
 
 
 
 
 
 
6 matematika
Sketrienė Sigita
73k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6 užsienio k. (anglų)1-2
Stašelienė Janina Morkevičienė Virginija
68k 61k
6 kl.
 
 
 
 
6 gamta ir žmogus
Baranauskienė Diana
75k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-10:20
 
 
 
 
 
6 gamta ir žmogus
Baranauskienė Diana
75k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6 informacinės technologijos 1-2g.
Pocevičius Andrius
6 kl.
 
 
 
 
 
 
 
6 muzika
Kesminienė Jūratė
6 kl.
 
 
 
 
 
 
 
6 technologijos
Činka Jonas Staškienė Zita
49k 50k
6 kl.
6 matematika
Sketrienė Sigita
73k
6 kl.
 
 
 
 
 
4-11:00
 
 
 
 
 
6 lietuvių kalba
Kazlauskienė Gražina
78k
6 kl.
 
6 lietuvių kalba
Kazlauskienė Gražina
78k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6 lietuvių kalba
Kazlauskienė Gražina
78k
6 kl.
 
 
 
 
 
5-11:50
 
 
 
 
 
6 istorija
Lakačauskienė Janina
59k
6 kl.
 
6 fizinis ugdymas
Šiurkus Vytautas
6 kl.
 
 
 
 
 
 
 
6 geografija
Gurinienė Danguolė
67k
6 kl.
 
 
 
 
 
6-12:30
 
 
 
 
 
6 užsienio k. (rusų)1-2g.
Vasiliauskienė Bela Kundrotienė Liudmila
65k 66k
6 kl.
 
 
 
 
6 užsienio k. (rusų)1-2g.
Vasiliauskienė Bela Kundrotienė Liudmila
65k 66k
6 kl.
 
 
 
 
6 atradimai mat,6.7informacinių tech. gal (pasirenkamasis dal.)
Sketrienė Sigita Pocevičius Andrius
73k 24k
7 kl. 6 kl.
 
 
 
 
 
 
 
7-13:10
 
 
 
 
 
6 dorinis ugdymas (tikyba)
Ąžuolienė Zita
60k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6.7 Žmogaus sauga 0,5
Sinkevičienė Aida
69k
7 kl. 6 kl.
 
 
 
 
 
6 dailė
Staškienė Zita
36k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 klasės valadėlė
Šiurkus Vytautas
6 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-13:50
 
 
 
 
 
6-10 rusų k. Konsultacija
Vasiliauskienė Bela
II g. kl. 8 kl. 7 kl. 6 kl.
 
 
 
 
6-8 matematika Konsultacija
Sketrienė Sigita
6 kl. 7 kl. 8 kl.
 
 
 
 
 
6.8 lietuvių k. Konsultacija
Kazlauskienė Gražina
8 kl. 6 kl.
 
 
 
 
 
 
6-10 geografija,biologija Konsultacija
Gurinienė Danguolė
II g. kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. I g. kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Akmenės rajono Ventos gimnazijos, Tvarkaštis 2019-2020 m.m. (I pusmetis) Mimosa Version 4.08 2020-03-26 18:06

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai