7 kl.
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
 
 
 
1-9:00
 
 
 
 
 
7 lietuvių kalba
Čiobienė Elena
58k
7 kl.
 
5-8 dorinis ugdymas (5tikyba,5-8etika), 7 atradimai matematikoj
Sketrienė Sigita Sinkevičienė Aida Ąžuolienė Zita
60k 73k 69k
6 kl. 7 kl. 8 kl. 5 kl.
7 užsienio kalba (rusų)
Vasiliauskienė Bela Kundrotienė Liudmila
65k 66k
7 kl.
 
 
 
 
7 užsienio kalba (rusų)
Vasiliauskienė Bela Kundrotienė Liudmila
65k 66k
7 kl.
 
 
 
 
7 matematika
Sketrienė Sigita
73k
7 kl.
 
 
 
 
 
2-9:40
 
 
 
 
 
7 fizika
Baranauskienė Diana
75k
7 kl.
 
 
 
 
 
 
7 istorija
Lakačauskienė Janina
59k
7 kl.
 
7 matematika
Sketrienė Sigita
73k
7 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-10:20
 
 
 
 
 
7 matematika
Sketrienė Sigita
73k
7 kl.
 
 
 
 
 
 
7 lietuvių kalba
Čiobienė Elena
58k
7 kl.
 
 
 
 
 
 
7 biologija
Gurinienė Danguolė
67k
7 kl.
 
7 užsienio kalba (anglų)
Vežuka Sandra Stašelienė Janina
57k 68k
7 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
4-11:00
 
 
 
 
 
7 informacinės techn.1,2 g. 0,5
Pocevičius Andrius
7 kl.
 
 
 
 
 
 
 
7 užsienio kalba (anglų)
Vežuka Sandra Stašelienė Janina
57k 68k
7 kl.
7 geografija
Gurinienė Danguolė
67k
7 kl.
 
7 lietuvių kalba
Čiobienė Elena
58k
7 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-11:50
 
 
 
 
 
7 fizinis ugdymas
Poškienė Veronika
7 kl.
 
 
 
 
 
 
 
7 lietuvių kalba
Čiobienė Elena
58k
7 kl.
 
 
 
 
 
 
7 technologijos
Činka Jonas Staškienė Zita
49k 50k
7 kl.
 
 
 
 
6-12:30
 
 
 
 
 
7 muzika
Kesminienė Jūratė
7 kl.
 
 
 
 
 
 
 
7 anglųk. pagilinto mok. mod.
Vežuka Sandra
57k
7 kl.
 
 
 
 
 
 
7 dailė
Staškienė Zita
36k
7 kl.
 
 
 
 
 
 
6 atradimai mat,6.7informacinių tech. gal (pasirenkamasis dal.)
Sketrienė Sigita Pocevičius Andrius
73k 24k
7 kl. 6 kl.
 
 
 
 
 
 
 
7-13:10
 
 
 
 
 
5.7 lietuvių k. Konsultacija
Čiobienė Elena
7 kl. 5 kl.
 
 
 
 
 
 
6.7 Žmogaus sauga 0,5
Sinkevičienė Aida
69k
7 kl. 6 kl.
 
 
 
 
 
7 dorinis ugdymas (tikyba)
Ąžuolienė Zita
60k
7 kl.
 
 
 
 
 
 
7 fizinis ugdymas
Poškienė Veronika
7 kl.
 
 
 
 
 
 
 
7 klasės valandėlė
Poškienė Veronika
7 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-13:50
 
 
 
 
 
6-10 rusų k. Konsultacija
Vasiliauskienė Bela
II g. kl. 8 kl. 7 kl. 6 kl.
 
 
 
 
6-8 matematika Konsultacija
Sketrienė Sigita
6 kl. 7 kl. 8 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-10 geografija,biologija Konsultacija
Gurinienė Danguolė
II g. kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. I g. kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Akmenės rajono Ventos gimnazijos, Tvarkaštis 2019-2020 m.m. (I pusmetis) Mimosa Version 4.08 2020-03-26 18:06

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai