8 kl.
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
 
 
 
1-9:00
 
 
 
 
 
8 geografija
Gurinienė Danguolė
67k
8 kl.
 
 
 
 
 
 
5-8 dorinis ugdymas (5tikyba,5-8etika), 7 atradimai matematikoj
Sketrienė Sigita Sinkevičienė Aida Ąžuolienė Zita
60k 73k 69k
6 kl. 7 kl. 8 kl. 5 kl.
8 matematika
Sketrienė Sigita
8 kl.
 
 
 
 
 
 
 
8 matematika
Sketrienė Sigita
8 kl.
 
 
 
 
 
 
 
8 istorija
Lakačauskienė Janina
59k
8 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-9:40
 
 
 
 
 
8 užsienio kalba (anglų)
Stašelienė Janina Morkevičienė Virginija
68k 61k
8 kl.
 
 
 
 
8 geografija
Gurinienė Danguolė
67k
8 kl.
 
 
 
 
 
 
8 lietuvių kalba
Kazlauskienė Gražina
78k
8 kl.
 
8 užsienio kalba (rusų)
Kundrotienė Liudmila Vasiliauskienė Bela
65k 66k
8 kl.
 
 
 
 
8 chemija
Aukselienė Sigita
76k
8 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-10:20
 
 
 
 
 
8 chemija
Aukselienė Sigita
76k
8 kl.
 
 
 
 
 
 
8 fizika Konsultacija
Baranauskienė Diana
8 kl.
 
 
 
 
 
 
 
8 užsienio kalba (anglų)
Stašelienė Janina Morkevičienė Virginija
68k 61k
8 kl.
8 lietuvių kalba
Kazlauskienė Gražina
78k
8 kl.
 
 
 
 
 
4-11:00
 
 
 
 
 
8 matematika
Sketrienė Sigita
8 kl.
 
 
8 istorija
Lakačauskienė Janina
59k
8 kl.
 
 
 
 
 
 
8 užsienio kalba (rusų)
Kundrotienė Liudmila Vasiliauskienė Bela
65k 66k
8 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
5-11:50
 
 
 
 
 
8 lietuvių kalba
Kazlauskienė Gražina
78k
8 kl.
 
 
 
 
 
 
8 dailė
Staškienė Zita
36k
8 kl.
 
 
 
 
 
 
8 technologijos
Činka Jonas Staškienė Zita
49k 50k
8 kl.
 
 
 
 
8 informacinės technologijos 1,2g. 0,5
Sketrienė Sigita Pocevičius Andrius
8 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-12:30
 
 
 
 
 
8 fizika
Baranauskienė Diana
75k
8 kl.
 
 
 
 
 
 
8 fizinis ugdymas
Poškienė Veronika Šiurkus Vytautas
Sporto salė 1 Sporto salė 2
8 kl.
 
 
 
 
8 biologija
Gurinienė Danguolė
67k
8 kl.
 
 
 
 
 
 
8 fizinis ugdymas
Poškienė Veronika Šiurkus Vytautas
Sporto salė 1 Sporto salė 2
8 kl.
 
 
 
 
8 klasės valandėlė
8 kl.
Mockuvienė Viktorija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-13:10
 
 
 
 
 
8 muzika
Kesminienė Jūratė
8 kl.
 
 
 
 
 
 
 
8 dorinis ugdymas (tikyba)
Ąžuolienė Zita
60k
8 kl.
 
 
 
 
 
 
8 anglų k. mod
Morkevičienė Virginija
8 kl.
 
 
 
 
 
 
 
8 fizika
Baranauskienė Diana
75k
8 kl.
 
 
 
 
 
 
8 Žmogaus sauga 0,5
Sinkevičienė Aida
69k
8 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-13:50
 
 
 
 
 
6-10 rusų k. Konsultacija
Vasiliauskienė Bela
II g. kl. 8 kl. 7 kl. 6 kl.
 
 
 
 
6-8 matematika Konsultacija
Sketrienė Sigita
6 kl. 7 kl. 8 kl.
 
 
 
 
 
6.8 lietuvių k. Konsultacija
Kazlauskienė Gražina
8 kl. 6 kl.
 
 
 
 
 
 
6-10 geografija,biologija Konsultacija
Gurinienė Danguolė
II g. kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. I g. kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Akmenės rajono Ventos gimnazijos, Tvarkaštis 2019-2020 m.m. (I pusmetis) Mimosa Version 4.08 2020-03-26 18:06

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai