5 kl.
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
 
 
 
1-8:00
 
 
 
 
 
5 Dorinis ugdymas (tikyba,etika), 5 Etika
Sinkevičienė Aida Ąžuolienė Zita
69k 30k
6 kl. 5 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Užsienio k. (anglų)
Morkevičienė Virginija Stašelienė Janina
61k 68k
5 kl.
 
 
 
 
5 Lietuvių kalba
Kazlauskienė Gražina
78k
5 kl.
 
5 Kūno kultūra
Šiurkus Vytautas
Sporto salė 1 Sporto salė 2
5 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-8:55
 
 
 
 
 
5 Kūno kultūra
Šiurkus Vytautas
Sporto salė 1 Sporto salė 2
5 kl.
 
 
 
 
 
5 Lietuvių kalba
Kazlauskienė Gražina
78k
5 kl.
 
 
 
 
 
 
5 Kūno kultūra
Šiurkus Vytautas
Sporto salė 1 Sporto salė 2
5 kl.
 
 
 
 
 
5 Gamta ir žmogus
Baranauskienė Diana
75k
5 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-9:50
 
 
 
 
 
5 Matematika
Sketrienė Sigita
73k
5 kl.
 
 
 
 
 
 
5 Užsienio k. (anglų)
Morkevičienė Virginija Stašelienė Janina
61k 68k
5 kl.
 
 
 
 
5 Dailė
Staškienė Zita
36k
5 kl.
 
 
 
 
 
 
5 Užsienio k. (anglų)
Morkevičienė Virginija Stašelienė Janina
61k 68k
5 kl.
 
 
 
 
5 Technologijos
Činka Jonas Staškienė Zita
50k 49k
5 kl.
 
 
 
 
4-10:50
 
 
 
 
 
5 Lietuvių kalba
Kazlauskienė Gražina
78k
5 kl.
 
 
 
 
 
 
5 Matematika
Sketrienė Sigita
73k
5 kl.
 
 
 
 
 
 
5 Istorija
Lakačauskienė Janina
59k
5 kl.
 
 
 
 
 
 
5 Matematika
Sketrienė Sigita
73k
5 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-12:00
 
 
 
 
 
5 Muzika
Kesminienė Jūratė
60k
5 kl.
 
 
 
 
 
 
5 Gamta ir žmogus
Baranauskienė Diana
75k
5 kl.
 
 
 
 
 
 
5 Matematika
Sketrienė Sigita
73k
5 kl.
 
 
 
 
 
 
5 Istorija
Lakačauskienė Janina
59k
5 kl.
 
 
 
 
 
 
5 Lietuvių kalba
Kazlauskienė Gražina
78k
5 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-13:05
 
 
 
 
 
5 Skaičiai ir skaičiavimai (matem.pasirenk.dal.)
Sketrienė Sigita
73k
5 kl.
 
 
 
 
 
 
5 Informacinės technologijos 1 gr., Rusų k. 0,5
Kundrotienė Liudmila Vireikienė Donata
65k 24k
5 kl.
 
 
 
 
5 Informacinės technologijos 2 gr., rusų k. 0,5
Kundrotienė Liudmila Vireikienė Donata
65k 24k
5 kl.
 
 
 
 
5 Anglų k. ir kompiuteris (pagilintas mod.)2gr.
Morkevičienė Virginija
24k
5 kl.
 
 
 
 
 
 
5 Anglų k. ir kompiuteris (pagilintas mod.)1gr.
Stašelienė Janina
24k
5 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 Žmogaus sauga 0,5
Sinkevičienė Aida
69k
5 kl. 6 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Akmenės rajono Ventos gimnazijos, Tvarkaštis 2018-2019 m.m. (I pusmetis) Mimosa Version 4.08 2018.08.30 11:45

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai