Sinkevičienė Aida
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
 
 
 
1-8:00
 
 
 
 
 
5 Dorinis ugdymas (tikyba,etika), 5 Etika
Sinkevičienė Aida Ąžuolienė Zita
69k 30k
6 kl. 5 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Technologijos, žmogaus sauga 0,5
Sinkevičienė Aida Činka Jonas Staškienė Zita
69k 50k 49k
I g. kl.
 
 
7 Dorinis ugdymas (tikyba, etika), 7 Etika
Sinkevičienė Aida Ąžuolienė Zita
69k 30k
8 kl. 7 kl.
 
 
 
 
 
 
 
2-8:55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Pilietiškumo pagrindai
Sinkevičienė Aida
69k
I g. kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-9:50
 
 
 
 
 
10 Pilietiškumo pagrindai
Sinkevičienė Aida
69k
II g. kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Istorija
Sinkevičienė Aida
69k
I g. kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-10:50
 
 
 
 
 
9 Istorija
Sinkevičienė Aida
69k
I g. kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Istorija
Sinkevičienė Aida
69k
8 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-12:00
 
 
 
 
 
8 Istorija
Sinkevičienė Aida
69k
8 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-13:05
 
 
 
 
 
9 10 11 12 Dorinis ugdymas (etika)
Sinkevičienė Aida
I g. kl. II g. kl.
69k
 
 
 
 
 
12 Istorija AB
Sinkevičienė Aida
69k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Istorinių šaltinių analizė (mod.)
Sinkevičienė Aida
69k
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-14:00
 
 
 
 
 
12 Istorija AB
Sinkevičienė Aida
69k
 
 
 
 
 
 
 
5.6 Žmogaus sauga 0,5
Sinkevičienė Aida
69k
5 kl. 6 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.8 Žmogaus sauga 0,5
Sinkevičienė Aida
69k
7 kl. 8 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-14:55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Istorija A
Sinkevičienė Aida
69k
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Akmenės rajono Ventos gimnazijos, Tvarkaštis 2018-2019 m.m. (I pusmetis) Mimosa Version 4.08 2018.08.30 11:45

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai