6 kl.
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
 
 
 
1-8:00
 
 
 
 
 
5 Dorinis ugdymas (tikyba,etika), 5 Etika
Sinkevičienė Aida Ąžuolienė Zita
69k 30k
6 kl. 5 kl.
 
 
 
6 Lietuvių kalba
Čiobienė Elena
58k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6 Užsienio kalba (anglų)
Stašelienė Janina Vežuka Sandra
57k 68k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Lietuvių kalba
Čiobienė Elena
58k
6 kl.
 
 
 
 
 
2-8:55
 
 
 
 
 
6 Matematika
Sketrienė Sigita
73k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6 Užsienio kalba (anglų)
Stašelienė Janina Vežuka Sandra
57k 68k
6 kl.
 
 
 
 
6 Kūno kultūra
Poškienė Veronika
Sporto salė 1
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6 Anglų k. pagilinto mok. mod.
Vežuka Sandra
24k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-9:50
 
 
 
 
 
6 Kūno kultūra
Poškienė Veronika
Sporto salė 1
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6 Matematika
Sketrienė Sigita
73k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6 Užsienio k.(rusų), informacinės techn.
Kundrotienė Liudmila Vireikienė Donata
24k 65k
6 kl.
 
 
 
 
6 Lietuvių kalba
Čiobienė Elena
58k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6 Matematika
Sketrienė Sigita
73k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-10:50
 
 
 
 
 
6 Geografija
Gurinienė Danguolė
67k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6 Geografija
Gurinienė Danguolė
67k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6 Dailė
Staškienė Zita
36k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6 Istorija
Lakačauskienė Janina
59k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6 Gamta ir žmogus
Baranauskienė Diana
75k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-12:00
 
 
 
 
 
6 Lietuvių kalba
Čiobienė Elena
58k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6 Istorija
Lakačauskienė Janina
59k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6 Matematika
Sketrienė Sigita
73k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6 Užsienio k.(rusų), informacinės techn.
Vireikienė Donata Vasiliauskienė Bela
24k 66k
6 kl.
 
 
 
 
6 Technologijos
Činka Jonas Staškienė Zita
49k 50k
6 kl.
 
 
 
 
6-13:05
 
 
 
 
 
6 Gamta ir žmogus
Baranauskienė Diana
75k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6 Užsienio k.(rusų)
Kundrotienė Liudmila Vasiliauskienė Bela
66k 65k
6 kl.
 
 
 
 
6 Skaičiai ir skaičiavimai (matem.pasirenk.dal.)
Sketrienė Sigita
73k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
6 Užsienio kalba (anglų)
Stašelienė Janina Vežuka Sandra
57k 68k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
7-14:00
 
 
 
 
 
6 Dorinis ugdymas (tikyba)
Ąžuolienė Zita
30k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
5.6 Žmogaus sauga 0,5
Sinkevičienė Aida
69k
5 kl. 6 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Muzika
Kesminienė Jūratė
60k
6 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Akmenės rajono Ventos gimnazijos, Tvarkaštis 2018-2019 m.m. (I pusmetis) Mimosa Version 4.08 2018.09.14 11:07

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai