Ventos Gimnazija -Pagrindinis
AKMENĖS RAJONO VENTOS GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA1. Direktorė Daiva Gricienė, II vadybinė kategorija, 842539221, direktorius@ventosgimnazija.lt, rastine@ventosgimnazija.lt.

2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Budzinauskienė, II vadybinė kategorija, 842539221, viobud@gmail.com.

3. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Rumbinienė, II vadybinė kategorija, 842539221, vilija.rumbiniene@gmail.com.

4. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Berželis“ vedėja Valerija Ubartienė, II vadybinė kategorija 842539512, 867224635, ventos.darzelis@gmail.com.


5. Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir administracijos reikalams Donatas Kundrotas, 842539221, donataskundrotass@gmail.com.


SVARBU


NUORODOS

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads///lions/lions.gif

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis

Lions Quest

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads////dokumentai/sveikam_logo.jpg

Sveika mokykla

https://www.venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads////dokumentai/logo-organizacijai_sm.jpg

DOFE programa