Ventos Gimnazija -Pagrindinis
Reikalingas darbuotojas vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti


Akmenės rajono Ventos gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Ventos g. 13, Venta, Akmenės rajonas LT85330, gimnazijos kodas – 190448680, skelbia konkursą gimnazijos vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti (1 etatas). Tarnybinio atlyginimo koeficientas 18.

 Vyr. buhalteris privalo organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, rengti įstaigos biudžeto projektus pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą ir įforminimą. Taip pat tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas įstaigos nuostatuose, pareigybės aprašyme, vidaus tvarkos taisyklėse.

Bendrieji reikalavimai pretendentams:
1. Apskaitos specialisto profesinė kompetencija.
2. Apskaitos specialisto sugebėjimas kokybiškai organizuoti gimnazijos apskaitos darbą.
3. Apskaitos specialisto pasirengimas laikytis profesinės etikos normų.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. Aukštasis universitetinis arba koleginis išsilavinimas ekonomikos, finansų ar buhalterinės apskaitos srityje.
2. Ne mažesnė kaip 3 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtis  per paskutinius 10 metų.
Prioritetai: darbo biudžetinės apskaitos srityje, darbo švietimo sistemoje stažas.
Privalumai:
1. Gebėjimas naudotis buhalterinės apskaitos programomis, geras kompiuterinis raštingumas, geri raštvedybos įgūdžiai.
2. Gebėjimas dirbti komandoje, komunikabilumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas.
3. Sąžiningumas.
3. Darbas su VSAKIS sistema.
Pretendentas privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.
4. Gyvenimo aprašymą (CV).
5. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2007 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 301);
6. Savo privalumų sąrašą
Pastaba. Jei dokumentai siunčiami paštu jų kopijos turi būti patvirtinti notaro.


Informaciją teikia gimnazijos direktorius telefonais: 8 425 39221 arba 8 615 11563
Paskelbta 2017 01 25


---------------------------------------------------------------------------
Reikalinga(s) lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja(s), turinti(s) patirties darbe su vyresniųjų gimnazijos klasių mokiniais. Darbas nepilnu krūviu 2016-2017 m.m. Pasiūlymus ir CV siųsti adresu vkuodys@gmail.com.
Paskelbta 2016-09-19
SVARBU


PAMOKŲ LAIKAS

1 pamoka - 8.00-8.45

2 pamoka - 8.55-9.40

3 pamoka - 9.50-10.35

4 pamoka - 10.50-11.35

5 pamoka - 12.00-12.45

6 pamoka - 13.05-13.50

7 pamoka - 14.00-14.45

8 pamoka - 14.55-15.40

9 pamoka - 15.50-16.35

10 pamoka - 16.45-17.30

---------------------------

https://goo.gl/Es1XaO

Sveika mokykla

https://www.venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads///logo-organizacijai.jpg

DOFE programa