Ventos Gimnazija -Pagrindinis
Vizija – Atvira kaitai, modernizuojanti ugdymo procesą, demokratiškai organizuota, bendražmogiškomis vertybėmis savo veiklą grindžianti ugdymo įstaiga.

Misija – Gimnazija - institucija, teikianti bendrąsias programas atitinkantį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą

Vertybės:

  • Sveikata ir saugumas.

  • Žmoniškumas.

  • Tolerancija.

  • Poreikis tobulėti.SVARBU


NUORODOS

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads///lions/lions.gif

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis

Lions Quest

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads////dokumentai/sveikam_logo.jpg

Sveika mokykla

https://www.venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads////dokumentai/logo-organizacijai_sm.jpg

DOFE programa